KRONİK HASTALIĞI BULUNAN VEYA COVİD 19 TEMASLI,POZİTİF ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN SÜREÇ

KRONİK HASTALIĞI BULUNAN VEYA COVİD 19 TEMASLI,POZİTİF ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN SÜREÇ

13.09.2021 1599

 

 Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilgi (ç) Genelge doğrultusunda 6 Eylül 2021 Pazartesi günü Covid-19 salgını kapsamında gerekli tedbirler alınarak yüz yüze eğitime başlanmıştır.

          İlgi (a) Yönetmeliğin Ek-2 ve ilgi (b) Yönetmeliğin Ek-3 üncü maddelerinde "İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir." hükmüne yer verilmiştir.  Buna göre;

   Resmî ve özel tüm okul ve  eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ile Covid -19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri hâlinde mazeretli sayılacaktır. 

Öğrencilerin okula devam edemedikleri günlerde işlenen derslere yönelik ilgili öğretmenler tarafından velilere ve öğrencilere gerekli rehberlik yapılacak, öğrencilerin TRT EBA TV ve www.eba.gov.tr portalında yer alan içerikleri takip etmeleri sağlanacaktır. 

   Covid -19  hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler ile kronik rahatsızlığını belgelendiren öğrenciler okula devam edemedikleri günlerde ilgi (a), (b) ve (c) Yönetmelik hükümlerine göre devamsız sayılmayacaktır.

Öğrencilerin sınavları yüz yüze ve salgın tedbirleri dikkate alınarak; 

a)Kronik hastalığı bulunan öğrencilerin sınavları okul ortamında yüz yüze Covid-19 salgını  kapsamında gerekli tedbirler alınarak,

b)Covid-19 testi pozitif olan veya temaslı durumda olan öğrencilerin sınavları ise karantina    bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde 

    kayıtlı bulundukları okullarda yapılacaktır.

 

Evde/hastanede eğitim hizmeti verilen öğrenciler evde/hastanede yüz yüze eğitim almaya devam edecek olup bu öğrencilerden okula devam zorunluluğu aranmayacaktır. Bu öğrencilerden Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olanlara  evde/hastanede eğitim hizmetinde görevlendirilen öğretmenler tarafından uzaktan canlı ders yapılacaktır. Ayrıca bu  öğrencilerin TRT EBA TV ve www.eba.gov.tr portalında yer alan içerikleri takip etmeleri sağlanacaktır.