Destekleme ve Yetiştirme Kursları Memnuniyet Anketi

Destekleme ve Yetiştirme Kursları Memnuniyet Anketi

14.01.2022 154

Öğrencilerde koronavirüs salgın sürecine bağlı olarak ortaya çıkan öğrenme

kayıplarının giderilmesi ve akademik başarının arttırılması amacıyla Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim

kurumlarında öğrenim gören 6, 7, 8, 10, 11, 12. sınıflar ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından

mezun olan öğrencilere yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin memnuniyeti

değerlendirmek için bir dizi anket hazırlanmıştır. Destekleme ve yetiştirme kurslarıyla ilişkili yönetici,

öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşlerinin alınmasının hedeflenlendiği anketler 17.01.2022 - 27.02.2022 tarihleri arasında

 http//:anket.meb.gov.tr yayınlanacaktır.